FotoShow!
Welkom op de vernieuwde Site!
WisselMenu
Wat is M.B.V. "De Wissel"?
Modelbouwvereniging "De Wissel" is een vereniging van modeltreinliefhebbers, die is opgericht in 1977.
FotoShow!
WisselMenu
Your browser is unfortunately not supported.
Onze Sponsors
Wat wil "De Wissel" ?
"De Wissel" is opgericht met het doel meer bekendheid en inhoud te geven aan deze hobby. Dit door het leren van elkaars ervaringen, elkaar te helpen en met elkaar meer van je hobby te maken.
Hoe doet "De Wissel" dat?
Modelbouwvereniging "De Wissel" doet dat door:
  • Regelmatig op de donderdag-avonden bijeen te komen in de clubruimte.
  • Het houden van gezellige avonden waarop in het algemeen over de hobby wordt gesproken  en ervaringen worden uitgewisseld.
  • Aan medeleden advies te vragen, voor problemen met je eigen modelbaan, en hulp te krijgen als je er zelf echt niet meer uit komt.
  • Hulp te bieden bij het oplossen van problemen op allerlei spoors-gebied. Zodat op prettige wijze voorlichting erkregen kan worden en je de hobby op professionele en voordelige wijze kunt bedrijven.
  • Het beheren van een uitgebreid documentatie centrum.
  • Als vereniging naar buiten te treden met activiteiten.
  • Het vertonen van films en dia's over de hobby en het groot bedrijf.
  • Het verzorgen van thema avonden.
Maar bovenal wordt er gezamenlijk gewerkt aan de modelbaan van de club, waardoor praktische ervaring kan worden opgedaan op die gebieden waar je zelf niet zo bedreven in bent. Zaken die echter van belang kunnen zijn bij de uitbouw of nieuwe opzet van je eigen modelbaan. Denk hierbij o.a. aan spoorplanning, scenery en elektronica.Dit alles en nog veel meer gebeurt in een bijzonder goede sfeer en op prettige wijze, waardoor je al snel de donderdagavonden niet meer zult kunnen missen.
Wat kunt u doen ?
Als U de model hobby beoefent, of wilt gaan beoefenen, kunt U lid worden van de vereniging. Indien U de modelbouw vereniging een warm hart toedraagt en ons werk wilt steunen kunt U zich aanmelden als donateur. Donateurs krijgen ook een plaatsje op deze website. Twijfelt U nog, neem dan eens contact op met ons, secretaris telefoon 0413-250173. Of kom Uw licht eens opsteken op een clubavond.
Zie ook:
Contact & Sponsors
Wie kunnen er lid worden ?
Eenieder die de modelbouw en modeltrein hobby een goed hart toedraagt en die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt. Verder iedereen die er voor voelt in clubverband zijn hobby te beoefenen, en de voordelen, verbonden aan het lidmaatschap, wil benutten.
Waar moet u zijn ?
Onze activiteiten spelen zich af in onze clubruimten. Deze bevinden zich in het souterrain van schouwburg "De Lievekamp", aan de Raadhuislaan te Oss. De ingang hebben we gezamenlijk met het theater "MARAG", aan de achterzijde, tussen schouwburg en bibliotheek. De clubavonden, op de donderdagavond, beginnen om 20.15 uur.
Adres voor navigatie: Raadhuishof
.Zie ook: Contact
Clubblad
DE WISSELTONG
Youtube
Youtube
Clubblad
DE WISSELTONG
Welkom op de Site!